Že realizirani rezultati projekta sodelovanja “Odprta vrata učnih kmetij” so med drugimi tudi:

Oblikovane baze potencialnih ponudnikov senene in sadne verige:

V okviru projekta Odprta vrata kmetij smo oblikovali bazo ponudnikov senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter bazo ponudnikov sadja in izdelkov iz sadja.

Za vpis v bazo so bili preko javnega poziva vabljeni vsi proizvajalci na območju LAS Gorenjska košarica. Oblikovane so bile tri baze:

 
Skupna promocijska filma (posneta tekom projekta):
  • film za sadno verigo:

V okviru projekta je nastal kratek film : POVEZAVA DO FILMA

 En izmed rezultatov je program prenosa znanj in izkušenj od sadja do izdelkov iz sadja. Na območju LAS Gorenjska košarica je v sadni verigi sodelovala kmetija Matijovc iz Podbrezij.

  • film za seneno verigo:

V okviru projekta je nastal kratek film: POVEZAVA DO FILMA

 En izmed rezultatov je program prenosa znanj in izkušenj od sena do mleka in mlečnih izdelkov senene prireje. Na območju LAS Gorenjska košarica je v seneni verigi sodelovala kmetija ODEMS iz Predoselj.

Več o projektih sodelovanja LAS Gorenjska košarica si lahko prebereta na povezavi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Scroll to Top