Programsko obdobje 2021 -2027

Potrjeni projekti ESRR iz 4. Javnega poziva LAS Gorenjska košarica

POTRJENI PROJEKTI IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ,

IZ 4. JAVNEGA POZIVA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Na četrti Javni poziv LAS Gorenjska košarica za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS, objavljen v lanskem letu (23. 4. 2021), je pravočasno prispelo 15 vlog za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Trinajst operacij je bilo po pregledu ocenjevalne komisije ter odločitve organov LAS izbranih za sofinanciranje, in sicer: osem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, štiri iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ena operacija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Vse vloge so bile v začetku leta oddane v pregled in v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (skladno z uredbo CLLD 2014–2020). Večina vlog je že v postopkih dopolnjevanja.

Z veseljem pa lahko sporočimo, da so bili štirje projekti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) uspešno prijavljeni in v celoti potrjeni z obvestilom o potrditvi operacij, prejetim 28. julija 2022. Potrjeni projekti so:

  • ZELENA GORENJSKA – vodilni partner BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj; višina odobrenih sofinanciranih sredstev sklada ESRR 85.985,75 €
  • RANE EKRANA – vodilni partner Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj; višina odobrenih sofinanciranih sredstev sklada ESRR 59.520 €
  • SOCIALNO VKLJUČEVANJE STRAEJŠIH IN MLADIH – vodilni partner Ljudska univerza Jesenice; višina odobrenih sofinanciranih sredstev sklada ESRR 59.998,23 €
  • VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI – vodilni partner Biotehniški center Naklo; višina odobrenih sofinanciranih sredstev sklada ESRR 179.985,44 €.

Skupna odobrena sofinancirana sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za vse štiri projekte tako znašajo 385.489,42 €. Več o aktivnostih in načrtovanih rezultatih omenjenih projektov si lahko preberete na tej povezavi.

Izbrane teme

Scroll to Top