JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

• priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017 (velja poštni žig 11. 9. 2017)

• osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017 do 15. ure.

• Sprememba višine sredstev promocije operacije v proračunu operacije: v vlogah upoštevajte, da promocija znaša največ 10% upravičenih stroškov za CLLD.

Scroll to Top