Programsko obdobje 2021 -2027

Potrjeni operaciji za sklad ESRR

LAS Gorenjska košarica je v četrtek, 14.2.2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela (drugo) obvestilo o potrditvi dveh operacij  iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017. Za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo torej prejeli potrditev operacije še za:

  • SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH: katere namen je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v treh občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko osveščevalnih delavnic v 7 občinah in priporočil za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine (prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 136.028,73 €  CLLD sredstev) 
  • ZELENA NASELJA: katere namen je zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih ozelenitev degradiranih območij v  treh urbanih naseljih v treh občinah (Bled (Seliše), Preddvor (park ob gradu, Tržič (območje bivšega podjetja BPT) z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij. (prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 299.995,80 €  CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top