Programsko obdobje 2021 -2027

Prejeli obvestilo o potrditvi dveh operacij za sklad ESRR

LAS Gorenjska košarica je v torek, 22.1.2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela prvo obvestilo o potrditvi dveh operacij  iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017. Za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo torej prejeli potrditev operacije za:

  • HITRO S KOLESOM: ki bo z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest. (prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 249.991,65 €  CLLD sredstev)
  • GEROBUS: katere namen je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti. Poleg skupine starejših oseb je v programu posebna pozornost namenjena čedalje bolj pojavni in težki bolezni – demenci. V okviru projekta bo potekalo osveščanje bolnikov z demenco in njihovih družinskih članov o tveganjih za to bolezen in kako se pred njo obvarujejo. (prijavitelj Dom Petra Uzarja, v višini 74.456,80 €  CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top