Programsko obdobje 2021 -2027

Prejeli vse odločbe o potrditvi projektov za sklad EKSRP

LAS Gorenjska košarica je v sredo, 5.12. 2018 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela še zadnjo pozitivno Odločbo za operacije iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017. Za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja smo torej prejeli pozitivne odločbe za naslednje operacije:

  • USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU:  neposredno in posredno namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete (prijavitelj Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v višini 134.237,35 € odobrenih CLLD sredstev)
  • SEMENJALNICA: spodbuja ekološko in biodinamično kmetijstvo, vključuje ponudnike v verige vrednosti ter promovira ekološko pridelano hrano ter s tem prispeva k ohranjanju in razvoju podeželja (prijavitelj Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, v višini 99.938,75 € CLLD sredstev)
  • BOGASTVO NARAVE: prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvija celovit produkt, ki prispevala k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, ohranitvi identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja ter razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 115.700,00 € CLLD sredstev)
  • POČAKAJ NA BUS: se zaveda pomena trajnostne mobilnosti, zato bo poleg osveščanja prebivalstva o uporabi javnega prevoza pilotno vzpostavil in zagotovil trajnostno mrežo 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkirišča (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 174.382,84 € CLLD sredstev)
  • ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI: bo preko razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture vzpostavila pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 159.997,96 € CLLD sredstev)
  • MEDGENERACIJSKI CENTRI: bodo uredili skupne površine in objekte, vzpostavili socialni servis ter s svetovanji in programi za različne namene dvignili življenjsko raven prebivalstva (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 300.000,00 € CLLD sredstev)
  • ZELENE REŠITVE: bodo s spoštovanjem lokalnih vrednot aktivirale in razvile degradirana in opuščena območja na podeželju (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 299.999,76 € CLLD sredstev)
  • KULINARIČNO POPOTOVANJE: bo spodbudilo inovativno pripravo narodnih jedi iz lokalno pridelane hrane (prijavitelj BSC Kranj d.o.o., v višini 98.414,09 € CLLD sredstev)
  • OD PRIDELKA DO IZDELKA: bo usposabljala ciljne skupine za uvedbo novih tehnologij na podnebne spremembe, skušala dosegati dodane vrednosti sadja in žit ter ustvarjati nova delovna mesta na kmetiji (prijavitelj KGZS Kranj, v višini 22.088,79 € CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top