Projekt DOBRO SMO za DOBRO počutje starejših, mladih in oseb s posebnimi potrebami

PROJEKT DOBRO SMO – Razvoj in izvedba inovativnih programov ter odprava arhitekturnih ovir za DOBRO počutje Starejših, Mladih in Oseb s posebnimi potrebami

 

Socialna izključenost ranljivih skupin ter skrb za tiste, ki potrebujejo institucionalno varstvo ali pomoč pri negi in razvoju, je na območju LAS Gorenjska košarica prepoznana kot precejšen problem.

Projekt DOBRO SMO se izvaja z namenom pomoči ranljivim skupinam, izboljšanja počutja in kakovosti življenja ter večje vključenosti v družbo. Razvit je bil inovativen terapevtski program spodbujanja dobrega počutja ter gradnje telesnega in duševnega zdravja, ki je namenjen starejšim, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter osebam s posebnimi potrebami.

Programi temeljijo na pozitivnih učinkih, ki jih ima na počutje in zdravje človeka preživljanje časa na svežem zraku, v gozdu in v družbi konj s posebnimi potrebami. Različne dejavnosti v gozdu znižujejo stres in visok krvni tlak, pomagajo uriti osredotočenost, krepijo notranji mir ali le popestrijo utečene dnevne programe oskrbovancev varstvenih zavodov. Prav tako imajo pozitiven vpliv na človeka konji s posebnimi potrebami. So zelo občutljivi, zato je mogoče vzpostaviti izredno močno povezavo med njimi in osebami z različnimi zdravstvenimi, vedenjskimi in socialnimi stiskami. Osebe s posebnimi potrebami ob njih izkusijo izboljšano socialno motivacijo, samoregulacijo, upravljanje senzoričnega vedenja, izboljšano samokontrolo ter večje zaupanje.

Projekt je posvečen tudi problematiki neenakosti gibalno oviranih oseb in odpravi arhitekturnih ovir za samostojen dostop do javnih prostorov, dogodkov in storitev.

Trenutno se na območju izvajajo delavnice za starejše, mlada in osebe s posebnimi potrebami, ki jih izvajata dva projektna partnerja – Exploring forest z gozdnimi doživetji na Jezerskem ter CKPP Alisa, Center za konje s posebnimi potrebami v Cerkljah, z druženjem s konji.

V izvedbi so tudi naložbe za odpravo arhitekturnih ovir za gibano ovirane osebe v občini Preddvor, Radovljica in Jezersko. 

Fotografije so iz arhiva projektnih partnerjev.

Projekt  Dobro smo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top