Projekt Pametna razsvetljava za pametne rešitve na področju zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja v urbanih naseljih

PROJEKT PAMETNA RAZSVETLJAVA

 

V projektu Pametna razsvetljava, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) so sodelovali: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj in občine Bohinj, Naklo in Tržič. Projekt je bil v prvi vrsti namenjen izboljšanju bivanjskih razmer v strnjenih naseljih, kjer smo neustrezne svetilke, ki so osvetljevale tudi stanovanjske stavbe, zamenjali s svetilkami, ki ne motijo nočnega počitka prebivalcev in imajo možnost zatemnjevanja oz. izklopa v določenem delu noči. Del projekta je obsegal tudi trase javnih poti in cest, kjer smo obstoječe, energijsko potratne svetilke, zamenjali s sodobno LED razsvetljavo, ki omogoča nadzorovano – selektivno vklapljanje in regulacijo moči osvetljevanja.

S sodelovanjem treh občin pri izvedbi naložb v pametno osvetljevanje ter pripravljenim poročilom za ukrepe pametnega osvetljevanja ter izvedbo festivala svetlobe smo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja ter povečanju zavedanja deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij, podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v   zmanjšanju emisij  CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjeni biodiverziteti. Razvit pristop bo dolgoročno prispeval tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Pametna razsvetljava v občini Bohinj

Občina je s projektom zagotovila menjavo obstoječih svetil z ustreznejšimi, ki tako preprečujejo prekomerno osvetljevanje kot tudi zagotavljajo ustrezno, a nevpadljivo osvetlitev nočnega ambienta parka. Ustrezna umestitev in izbira svetil je pripomogla k manjši svetlobni onesnaženosti ter manjši porabi električne energije in tako sledila trenutnim smernicam s tega področja, vsa izbrana svetila uporabljajo LED tehnologijo in imajo majhno porabo energije, h kateri prispeva tudi možnost reguliranja nivoja svetilnosti v večernem času.

Nova ureditev razsvetljave vključuje izbiro in umestitev 12 manjših svetil (ob sprehajalni poti), 5 svetil (za osvetlitev glavnih točk parka), 1 linijsko svetilo (LED trak za osvetlitev notranjega ostrešja paviljona), 1 svetilo (osvetlitev vodnega motiva pod mostom) ter 1 svetilo (osvetlitev manjšega slapu).

Občina Bohinj je prav tako sodelovala pri ostalih aktivnostih projekta, predvsem pri pripravi Načrta javne razsvetljave v občini Bohinj in je kot projektni partner sodelovala pri obnovi razsvetljave Ceconijevega parka v naselju Bohinjska Bistrica.

Ceconijev park predstavlja eno izmed parkovnih površin znotraj naselja, ki je, poleg krajinske ureditve s fontano, ribniki, paviljoni in cvetličnimi gredami, tudi osvetljen. Razsvetljava parka je bila pred ureditvijo neustrezna, tako z vidika predpisov kot tudi z vidika neustrezne osvetlitve, ki prispeva k povečanju svetlobnega onesnaženja dela urbanega naselja.

Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, s sevanjem proti nebu pa po nepotrebnem porablja električno energijo.

Z ureditvijo parkovne razsvetljave smo pomembno prispevali k manjšemu svetlobnemu onesnaževanju ter tako izboljšali kvaliteto bivanja prebivalcev in pozitivno vplivali na ekološke sisteme.

Pametna razsvetljava v občini Naklo

 

V Občini Naklo so izbrali Staro cesto in jo opremili s sodobno LED cestno razsvetljavo, ki omogoča nadzorovano – selektivno vklapljanje in regulacijo moči osvetljevanja. Poleg Stare ceste smo v projekt vključili tudi osvetlitev športnega parka pri Osnovni šoli Naklo. Zunanja razsvetljava športnega parka je bila v zelo slabem stanju, dotrajana in zaradi starih svetil potratna pri porabi električne energije. Na športnem parku so tako vgrajene nove sodobne svetilke, ki se prav tako vklapljajo selektivno, glede na potrebe na posameznih igralnih površinah (ločeno igrišča za košarko, rokomet ali atletsko stezo). Prav tako je mogoče nastavljati jakost osvetlitve, omogočeno je tudi daljinsko reguliranje.

 

Uvajanje pametne razsvetljave v občini Tržič

Projekt Pametna razsvetljava je Občino Tržič še za korak približal cilju, ki so si ga s sprejeto Strategijo razvoja javne razsvetljave v občini Tržič zadali. Zahvaljujejo se vsem, ki so pri tem projektu sodelovali in ga kljub nevsakdanjim pogojem dela zaradi epidemije Covid-19, tudi uspešno pripeljali do konca.

Na območju občine Tržič že vrsto let postopoma, skladno s sprejeto Strategijo razvoja javne razsvetljave prenavlja javno razsvetljavo. Po svojih najboljših možnostih skušajo v kar se da kratkem času izvesti rekonstrukcijo javne razsvetljave in s tem zmanjšati porabo električne energije in z zmanjševanjem svetlobnega onesnaževanja občankam in občanom izboljšati pogoje bivanja.

S sodelovanjem treh občin pri izvedbi naložb v pametno osvetljevanje ter pripravljenim poročilom za ukrepe pametnega osvetljevanja ter izvedbo festivala svetlobe smo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja ter povečanju zavedanja deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij in podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v zmanjšanju emisij CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjeni biodiverziteti. Poleg navedenega je pomembno, da sodobna, pametna razsvetljava porablja bistveno manj električne energije in zagotavlja daljšo življenjsko dobo svetlobnih teles, s tem se bistveno zmanjšajo stroški v dobi obratovanja razsvetljave.

Zloženka Pametna razsvetljava

Operacijo Pametna razsvetljava delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top