Projekt RIBJA NARAVA GORENJSKE za več spoznavanja ribje vodne narave in aktivnega sonaravnega turizma

PROJEKT RIBJA NARAVA GORENJSKE za več spoznavanja ribje vodne narave in aktivnega sonaravnega turizma

 

Spoznavanje ribje vodne narave in sonaravnega gospodarjenja z njo, predstavlja zanimive vsebine za trajnostno naravoslovno izobraževanje, aktivno spoznavanje in doživljanje narave in okušanje lokalne ribje kulinarike, ki se razvijejo v privlačne pakete sonaravnega turizma. Potrebne pa so investicije v urejanje in opremo lokacij, izobraževanje izvajalcev in promocija.

Teh izzivov se je lotilo 6 partnerjev projekta Ribja narava Gorenjske, ki se je izvajal v okviru LAS Gorenjska košarica od novembra 2020 in se je  novembra 2022 uspešno zaključil. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Aktivnosti projekta se bile osredotočene predvsem na širša območja treh vodnih lokacij s široko paleto elementov ribje naravne dediščine in sonaravnega gospodarjenja z vodami, pa tudi z možnostjo ponudbe aktivnega doživljanja narave: ribniki Žeje s Tržiško Bistrico, reka Sava med Kranjem in HE Mavčiče s Trbojskim jezerom in sotesko Zarica ter Bohinjsko jezero s pritoki/odtoki. Glavni vidni rezultat projekta  so sonaravno urejene lokacije z opremo za spoznavanje ribje naravne dediščine in z njo povezanega sonaravnega turizma.

Tako so bila poleti in jeseni 2021 iz naravnih materialov opremljena nabrežja in vodna gladina priljubljenih ribnikov Žeje (Naklo). Postavljena je bila velika plavajoča ploščad, urejenih 6 ribolovnih pomolov, postavljeno slikovito kamnito slapišče, urejene pešpoti s klopmi, urejene brežine ter nabavljeni specialni žari za pripravo rib.

V letu 2022 pa je bila na vrsti ureditev brežine Trbojskega jezera, kjer je bila urejena inovativna in sonaravna Naravoslovna učna, ki jo je mogoče obiskati po kopnem, v kombinaciji kopno-voda ali le po vodi. Nabavljene so bile  3 nove napihljive plavajoče vodne platforme, ki na vodni gladini Trbojskega jezera služijo kot učilnice glede ribje naravne dediščine na vodi. Za rekreacijo in ogled je na razpolago 5 novih kanujev s pripadajočo pomožno opremo (vesla, reševalni jopiči, varnostne čelade).

Kvaliteto in čistost vode za ribe in ljudi, bodisi v naravnih vodotokih, jezerih ali v ribogojskih bazenih, se bo od zdaj lahko ugotavljalo z novim profesionalnim trokanalnim multimerilcem,  s katerim je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v projektu izmerili kvaliteto več (ribjih) voda na Gorenjskem, svoje meritve in rezultate pa so predstavljali javnosti.

Vsa nova oprema je bila med drugim uporabljena tudi za razvoj 7 novih naravoslovnih izobraževalnih programov o ribji naravni dediščini ter za prav toliko sonaravnih turističnih paketov, ki so bili testno preizkušeni na vseh vodnih lokacijah z predstavniki ciljnih skupin (šolarji, ljubitelji narave, obiskovalci, ribogojci, ribiči). Za namen kvalitetne predstavitve ribjih vsebin so pripravljene strokovne vsebine o ribji naravi v Tržiški Bistrici in ribnikih Žeje ter njihovem sonaravnemu gospodarjenju (z ribami in življenjskimi okolji).Zelo pomemben vidik projekta je predstavljanje lokalnega ribogojstva ter promocija lokalne prehrane in kulinarike na osnovi rib iz gorenjskih ribogojnic. S tem namenom so partnerji oblikovali nov festival »Mesec ribje narave Gorenjske«, ki je bil izveden spomladi in jeseni 2022.

V okviru projekta je bil izveden sklop izobraževalno-promocijskih dogodkov in delavnic na temo spoznavanja ribje narave na ribnikih Žeje in ob Trbojskem jezeru.  

Za promocijo ribje naravne dediščine Bohinjskega jezera pa je bil posnet 10-minutni naravoslovno- izobraževalni film ”Ribe Bohinja in njihovo skrito življenje”

Ob koncu projekta so bili posneti 3 kratki video posnetki (Ribnik Žeje, Trbojsko jezero, Bohinjsko jezero) o naravoslovnih programih ribje naravne dediščine, sonaravnih turističnih paketih, vodnih lokacijah in odgovornem obiskovanju teh lokacij ter izdane 3 izobraževalno-promocijske zloženke (Bohinj, Trbojsko jezero, Žeje)  s predstavljenimi programi.

Ena večjih pridobitev projekta pa je zagotovo tudi zaposlitev ene nove osebe za polni delavni čas pri partnerju Titanic d.o.o.

Preko omenjenih naravoslovnih programov oz. turističnih paketov se je okrepilo poznavanje regionalne ribogojske dejavnosti in ribje kulinarike, s tem pa tudi vplivalo na povečano uporabo lokalnih rib in razvoj ribogojstva.

In končno, vse aktivnosti in rezultati so na Gorenjskem povečali zavedanje glede dolgoročnega razvojnega potenciala ribje naravne dediščine in njenih vodnih okolij ter o potrebi po njenem ohranjanju oz. sonaravnem upravljanju. S tem namenom so se projektne izkušnje in dobre prakse  razširjale tudi na druga vodna območja Gorenjske in njihove akterje.

Kvaliteto projekta je zagotovilo tudi raznoliko partnerstvo z izkušenimi organizacijami. Projekt je vodil Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, kot partnerji pa so sodelovali Občina Šenčur, Turizem Bohinj Podjetje RIC d.o.o. (ribogojstvo),  TITANIC d.o.o. ter KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Celotna vrednost projekta je znašala skoraj 230.000 evrov, od česar je vrednost odobrenih sredstev EU 85% od upravičenih sredstev (brez DDV), kar pomeni skoraj 170.000 evrov evropskih sredstev.

Prispevek pripravila: Vlasta Juršak, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Operacijo Ribja narava gorenjske delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top