Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt ZELENA GORENJSKA za obuditev degradiranih območij na Gorenjskem

ZELENA GORENJSKA ZA OBUDITEV DEGRADIRANIH OBMOČIJ NA GORENJSKEM

Naravne danosti Gorenjske, predvsem majhen delež uravnanih površin in pomanjkanje prostora za različne dejavnosti so od nekdaj pogojevale razvoj naselij, katerih prebivalci so skrbno čuvali najboljšo kmetijsko zemljo. Kljub prizadevanjem lastnikov zemljišč so nekatere pozidane površine postajale slabše izkoriščene, degradirana in opuščena območja so nastajala tudi znotraj podeželskih območij.

Neurejene zelene površine, deli vasi in vaških jeder, ki jih pestijo pomanjkanje vsebin in opuščanje dejavnosti, kazijo podobo krajinskega ambienta, slabšajo kakovost življenja in kakovost doživljanja, zato je treba še posebej odgovorno načrtovati investicije in njihov razvoj na podeželju usmerjati prav na obstoječe pozidane površine.

V projektu ZELENA GORENJSKA, ki je bil delno financiran iz sredstev Evropskega regionalnega sklada za razvoj podeželja, so se v želji po urejanju podeželskega prostora povezale štiri partnerske organizacije. V projektu so tako sodelovali Regionalna razvojna agencija – BSC Kranj kot vodilni partner, Mestna občina Kranj, občina Gorje in občina Preddvor.

Tri revitalizirana območja v gorenjskih podeželskih naseljih – grajsko dvorišče v Preddvoru, čebelarska pot Brdo – Predoslje – Kranj z čebelnjakom, ki povezuje ohranjanje narave in okoliške pridelovalce lokalne hrane ter preurejeno območje ob Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah v rekreativno površino.

Mestna občina Kranj je v okviru projekta uredila del sprehajalne Zoisove poti Brdo – Predoslje, ki je znana in priljubljena med številnimi sprehajalci. Njeni pogosti obiskovalci so ljubitelji narave, saj se nahaja v neposredni bližini čudovitih gora in parka Brdo. Ideja o sprehajalni čebelarski poti je povezana z zasaditvijo drevoreda lip, ki simbolizira razvoj vasi in povezanost društev, ki delujejo v vaseh. Lipov park že sedaj tvori vaško jedro in je nekakšno srce celotnega dogajanja. Čebelarska poučna pot, ki povezuje čebelnjak z ohranjanjem narave in okoliškimi pridelovalci lokalne hrane, je bila zasnovana z zavedanjem pomena čebel za življenje človeka.

Zloženka: Zoisova pot

Občina Gorje je v sklopu projekta preuredila degradirano območje ob Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah v rekreativno površino. Površina vključuje vadbeni kozolec z integriranimi igrali ter vadbeno kletko, ki sta primerna za telovadbo za vse generacije. Ta inovativna ideja se je rodila kot del prizadevanj lokalne skupnosti za ohranjanje kulturne dediščine in spodbujanje aktivnega življenjskega sloga med prebivalci. Kozolec stoji v slikovitem okolju, obdan z neokrnjeno naravo in prelepo gorsko pokrajino, kar omogoča obiskovalcem prijetno in sproščujoče okolje za vadbo. Občina Gorje je s tem projektom ustvarila prostor, ki združuje aktivno življenje, šport in kulturo. Vadbeni kozolec je postal priljubljena destinacija za prebivalce občine, pa tudi za turiste, ki obiščejo to čudovito območje.

Vadbeni kozolec v Občini Gorje je tako simbol trajnostnega razvoja, ki spodbuja spoštovanje do tradicije in hkrati spodbuja zdrav in aktiven način življenja. To je primer odlične prakse, kako ohraniti kulturno dediščino in jo prenesti na prihodnje generacije, obenem pa spodbujati dobro počutje in zdravje prebivalcev.

zloženka: Vadbeni kozolec

Občina Preddvor je izkoristila potenciale, ki jih nudijo opuščena in degradirana območja, ter jih uredila na način, ki pozitivno vpliva na urejenost celotne občine in kakovost življenja občanov.

Grad Dvor v Preddvoru je ena izmed izjemnih zgodovinskih zgradb v Sloveniji, ki je povezana z bogato preteklostjo in številnimi zgodbami. Nahaja se v slikovitem okolju, obdano z gorskimi vrhovi in lepo naravo, ki dodaja še večji čar temu kraju. Grad Dvor je bil zgrajen v srednjem veku in je skozi stoletja doživel številne preobrazbe. Danes predstavlja izjemno kulturno dediščino, ki privablja številne obiskovalce, ki se želijo potopiti v zgodovino.

V središču Preddvora so uredili dvorišče gradu Dvor, pred novo obnovljenim gradom Dvor. Z ureditvijo dvorišča kot ključnega vstopnega elementa so povečali predvsem atraktivnost turistične lokacije. Ureditev je obsegala zasaditve zelenih površin s primernimi drevesnimi vrstami in okrasnim rastlinjem, odstranitev asfaltnih površin in ureditev odvodnjavanja ter meteorne kanalizacije, utrditev površin in zasutje s peskom. Med večjimi posegi pa je vsekakor obnovitev železne ograje. Urejeno dvorišče in zelenje sedaj krasijo grajsko veduto. 

Projekt ZELENA GORENJSKA je bil izveden z željo, da bi bili v pomoč in spodbudo pri nadaljnjem urejanju opuščenih območij ter ustvarjanju kakovostnega bivanjskega okolja na območju LAS Gorenjska košarica.

Fotografije in ostalo gradivo so iz arhiva projektnih partnerjev.

Operacijo Zelena Gorenjska delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top