Projekt ŽIVA DEDIŠČINA – za oživljena vaška jedra, doživete kulturne poti in prebujeno naravno dediščino

PROJEKT ŽIVA DEDIŠČINA

 

Na območju LAS Gorenjska košarica se lokalne skupnosti srečujejo s problematiko opuščenih območij znotraj podeželskih naselij. Sicer zadovoljivo število različnih tematskih poti potrebuje tako vsebinsko kot infrastrukturno prenovo. Po drugi strani so v gorenjski krajini manj poznana območja z zanimivo kulturno, tehniško in naravno dediščino, ki jih lahko z minimalnimi posegi in ureditvijo poti rešimo nadaljnjega zaraščanja in jim dodamo novo, izobraževalno vsebino.

Le zavedanje, da živimo, delujemo ali obiskujemo stara gorenjska podeželska naselja in okolico z bogato dediščino, ni dovolj za ohranitev krajine; potrebna je reaktivacija prostora, ureditev in prenova objektov in poti, s pomočjo katerih bo lahko zainteresirana javnost spoznavala krajino, prepoznala pomen ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in okolja ter vzdržnega razvoja naselij in dejavnosti. Naložbe projekta Živa dediščina so nepogrešljive za oživljanje vaškega jedra Blejske Dobrave, doživljanje kulturne poti v Žirovnici in prebujanje žive naravne dediščine, ki je v preteklosti omogočila delo prebivalcem na Jezerskem.

Projekt je usmerjen k postavitvi objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi kot nadaljevanje revitalizacije degradiranega območja na gorenjskem podeželju, ureditev območja skladov lehnjaka in lehnjakotvornega izvira, s čimer se bosta zagotovila ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biotske raznovrstnosti na Jezerskem ter osvežitev prostorske grafične podobe in ureditev treh točk tematske poti Pot kulturne dediščine Žirovnica.

Projekt LAS Gorenjska košarica – Živa dediščina se po »poletnem« podpisu pogodb z izvajalci z naložbami nadaljuje na treh območjih LAS Gorenjska košarica; na Blejski Dobravi, na Zgornjem Jezerskem in na več točkah Poti kulturne dediščine Žirovnica v občini Žirovnica. Ujma, ki je Slovenijo doletela avgusta, žal ni prizanesla dostopni cesti do kamnoloma lehnjaka na Jezerskem, kjer se še vedno čaka na sanacijo skladov nad cesto, se pa v tem času zaključuje priprava projektne dokumentacije za ureditev okolice in vzpostavitev poučne pešpoti, ki bo še letos povezala sklade lehnjaka in višje ležeče lehnjakotvorne izvire. Postavitev nezahtevnega objekta za organizacijo in izvedbo lokalnih dogodkov, kmečke tržnice, društvene dejavnosti in dogodke za promocijo kraja in s tem nadaljevanje reaktivacije degradiranega območja vaškega jedra Blejska Dobrava je v polnem zagonu, prav tako letos pa se bodo domačini in obiskovalci Vrbe ter ostalih naselij ob Poti kulturne dediščine Žirovnica lahko ustavili in odpočili na štirih točkah, ki bodo opremljene skladno z osveženih katalogom ulične opreme.

Projekt Živa dediščina delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top