Programsko obdobje 2021 -2027

Potrjeni projekti 1. Javni poziv LAS Gorenjska košarica

Na prvi Javni poziv LAS Gorenjska košaric, ki je bil objavljen dne 26.4.2017 za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS je pravočasno prispelo 26 vlog v skupni vrednosti za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ocenjevalna komisija je vloge pregledala ter podala poročilo, ki ga je upravni odbor LAS na svoji 11. seji dne 23.11.2017 obravnaval in potrdil. Devetnajst operacij je bilo izbranih za sofinanciranje; enajst iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, sedem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ena operacija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Po preteku roka za pritožbe na odločbe se je začela oddaja izbranih operacij na nacionalni nivo. Vse vloge so bile oddane do meseca aprila 2018. Šele po pregledu vlog in dani pozitivni odločbi in pogodbi s strani nacionalnega nivoja, bo možno začeti z aktivnostmi prijavljenih operacij.

Izbrane teme

Scroll to Top