Programsko obdobje 2021 -2027

PROMOCIJSKO IZOBRAŽEVALNI FILMI MREŽE ZA IZPOSOJO KOLES “GORENJSKA.BIKE”

PROMOCIJSKO IZOBRAŽEVALNI FILMI MREŽE ZA IZPOSOJO KOLES “GORENJSKA.BIKE” (projekt HITRO S KOLESOM)

V teh toplejših dneh se prebuja narava, prebuja pa se tudi želja po kolesarjenju po gorenjskem podeželju.

O sistemu za avtomatizirano izposojo koles »Gorenjska.bike« smo pisali ob zaključku projekta Hitro s kolesom lani novembra. Občine Jesenice, Naklo, Radovljica, Tržič in Mestna občina Kranj so se povezale v enoten sistem izposoje koles Gorenjska.bike. Medtem ko je bila v Kranju izposoja navadnih koles možna tudi v zimskih mesecih, se tudi ostale občinske službe že pripravljajo na zagon sistema v sezoni 2021. Izposoja koles na 43 postajah bo predvidoma možna od sredine/konca aprila dalje. 

V sklopu že omenjenega projekta smo izdelali promocijsko izobraževalne filme, ki vam bodo v pomoč pri odločanju za uporabo sistema in tudi pri kasnejši izposoji.

Povezave do filmov:

Prvi, predstavitveno promocijski film namenjamo spodbujanju uporabe sistema izposoje koles pri lokalnem prebivalstvu, dnevnih delovnih migrantih, posredno pa tudi turistih različnih generacij. Poudarja pestrost urbanih naselij, ki so povezana z mrežo postaj in manj prometnimi prometnicami in površinami za kolesarje na privlačnem podeželju.

Druga dva filmčka prikazujeta preprost način uporabe sistema ter izposoje navadnega in električnega kolesa. S filmoma želimo izposojo približati starejši populaciji, ki je manj vešča rokovanja z avtomati, pa vendar dovolj povezana s spletom. Po izkušnjah si starejši uporabniki način izposoje najraje ogledajo v zavetju doma, ogled večkrat ponovijo, šele nato to preizkusijo na izbrani postaji. Prav tako lahko prvo registracijo opravijo prek računalnika doma.

Se vidimo na kolesu, kajne:)?

Projekt “Hitro s kolesom” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada  za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti

Izbrane teme

Scroll to Top