Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj je v okviru operacije Naša industrijska dediščina naš ponos, ki se odvija v okviru LAS Gorenjska košarica, prek spleta izvedla zaključni dogodek projekta s prezentacijo industrijske dediščine. S spletnim dogodkom in predstavitvami bogate industrijske dediščine štirih gorenjskih krajev smo partnerji zaključili projekt Naša industrijska dediščina naš ponos.

V projektu sodelujejo: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner), Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Tržiški muzej in Gornjesavski muzej Jesenice.

Ker se zavedamo pomena ohranjanja industrijske kulture in tradicionalnih znanj, smo z različnimi projektnimi aktivnostmi poudarili in povezali štiri tradicionalne gorenjske obrti – vezenine, kovaštvo, čevljarstvo in graverstvo.

Zaključni dogodek smo izvedli 28. oktobra prek spleta, kar se je izkazalo kot odlična priložnost, da zainteresirani javnosti in strokovnim službam strnjeno predstavimo zanimivo raziskovalno delo in nove zbirke omenjenih muzejev. Prek spleta sta bili predstavljeni zbirka izdelkov Vezenine Bled, ki so na ogled na razstavi Vezenine Bled, Osem desetletij industrije čipk in vezenin v Domu krajanov Bohinjski Beli in razstava Joža Bertoncelj; Umetniški kovač iz Krope, ki je na ogled v Kovaškem muzeju v Kropi. S Tržičem je povezana razstava Zgodovina obuvanja s sodobno interpretacijo obutvene dediščine in predstavitvijo današnjih tržiških čevljarjev, z Jesenicami pa obnovljena industrijska dediščina Stare Save, ki bogati naše življenje in izboljšuje podobo kraja.

Več o samem dogodku in posnetek najdete na tej povezavi.

Verjamemo, da so udeleženci dobili odličen vpogled v zadnje pridobitve v projekt vključenih muzejev, prav vse pa iskreno vabimo, da si zbirke in razstave Gorenjskega muzeja, Muzejev radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Gornjesavskega muzeja Jesenice po sprostitvi ukrepov ogledajo tudi v živo.

Prispevek z izjavami partnerjev, objavljen v Gorenjskem glasu dne 27. 10. 2020, si lahko preberete tukaj

Projekt Naša industrijska dediščina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada  za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Scroll to Top