Programsko obdobje 2021 -2027

Spletni seminar – Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja

V četrtek, 29. novembra, sta Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za lokalne akcijske skupine (LAS) organizirala spletni seminar na temo Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja.
Udeleženci seminarja smo bili seveda tudi predstavniki LAS Gorenjska košarica, na katerem smo pridobili znanja na področju:
–   Zakona o javnem naročanju,
–   praktičnih napotkov pri pripravi dokumentacije na ukrepu LEADER v povezavi s postopki javnega naročanja.

Predavali sta mag. Urška Skok Klima (MJU) in Tadeja Prilesnik (ARSKTRP).

Za več informacij pa si lahko pogledate PPT predstavitev:

Spletni seminar Zakon o javnem naročanju 29.11.2018

Izbrane teme

Scroll to Top