Za LAS Gorenjska košarica in štirinajst občin z območja LAS, kjer so se letos izvajali projekti, sofinancirani s CLLD sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), je še eno pestro in uspešno leto.

LAS Gorenjska košarica 2021 v številkah:

  • št. projektov v izvajanju: 16 (12 + 4 projekti sodelovanja)
  • št. zaključenih projektov: 12 (11 EKSRP + 1 ESPR)
  • skupna vrednost projektov LAS: 3,3 mio €
  • skupna vrednost zaprošenih nepovratnih CLLD sredstev: 1,7 mio €

V letu 2021 se je v okviru LAS Gorenjska košarica izvajalo 16 projektov, štirje izmed njih se nadaljujejo tudi v prihodnjem letu. Z oddanimi zahtevki je bilo v iztekajočem se letu zaprošeno za 1,7 mio EUR CLLD sredstev iz kmetijskega in ribiškega sklada.

Aprila letos je LAS Gorenjska košarica objavila 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Višina razpoložljivih nepovratnih CLLD sredstev iz treh strukturnih skladov je 1.927.321,28 €. V roku je prispelo 15 vlog, ki jih je ocenila petčlanska strokovna komisija. Projekti, ki bodo potrjeni s strani pristojnih ministrstev, se bodo pričeli izvajali prihodnje leto.

Kakšna bo gorenjska košarica v 2022?

Gorenjska košarica bo tudi v letu 2022 polna raznolikih aktivnosti; nadaljujejo se aktivnosti v štirih projektih, pričeli se bodo izvajati potrjeni projekti iz 4. Javnega poziva, razvijajo se novi projekti sodelovanja, pričenjajo se tudi priprave na novo programsko obdobje. O zgodbah, ki jih LAS Gorenjska košarica ustvarja s projektnimi partnerji na gorenjskem podeželju, lahko berete na spletni strani las-gorenjskakosarica.si, kjer se lahko prijavite tudi na e-novice.

Ekipa LAS Gorenjska košarica – Domen, Nina, Mitja in Mateja vam želimo prijetne praznične dni, v letu 2022 pa polno košarico dobrih misli, pristnih nasmehov, nepozabnih trenutkov in uspešnih zgodb.

Scroll to Top