LAS Gorenjska košarica je v sklopu projektov v programskem obdobju LEADER 2007-2013 opremila 11 tematsko pohodniških poti na območju LAS Gorenjska košarica.

Projekt je inovativne narave, ker so se vzpostavile tematske poti na podeželju, kjer jih do sedaj ni bilo. Dodano vrednost projektu prispeva tudi izdelan informativni material (zgibanke).

Hkrati pa je LAS Gorenjska košarica izdelala portal www.odkrijgorenjsko.si, ki vključuje podatke o vseh tematskih poteh na območju LAS Gorenjska košarica.

Scroll to Top