Programsko obdobje 2021 -2027

Urejen vaški trg na Blejski Dobravi

V okviru operacije Zelene rešitve je Občina Jesenice zaključila z gradbenimi deli in uredila vaški trg na Blejski Dobravi.

Skladno s potrebami lokalnega prebivalstva se je območje skozi leta oblikovalo v javni vaški trg, ki je zdaj postal tudi lepo urejen prostor, namenjen družabnemu življenju prebivalcev in obiskovalcev. Trg je hkrati tudi izhodišče za ogled zanimivosti v okolici (soteska Vintgar, slap Šum, …).

Več informacij dobite v priloženi zgibanki.

Projekt »Zelene rešitve« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top