Programsko obdobje 2021 -2027

Vabilo na okroglo mizo na temo lokalne prehranske samooskrbe

Ob zaključku projekta sodelovanja Odprta vrata učnih kmetij vas LAS GORENJSKA KOŠARICA prijazno vabi na okroglo mizo na temo lokalne prehranske samooskrbe z naslovom

Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA POLNO GORENJSKO KOŠARICO, ki bo
 v torek, 3. marca 2020, ob 11. uri


v ČEBELARSKEM RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNEM CENTRU GORENJSKE v Lescah
(Rožna dolina 50a, 4248 Lesce).

Na okrogli mizi bodo izpostavljene možnosti povečanja lokalne prehranske samooskrbe in spodbujanja kratkih dobavnih verig pri ponudbi kakovostnih lokalnih pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij. Svoje izkušnje in primera dobrih praks pridelave in predelave mleka senene prireje ter sadja bosta predstavili kmetiji, ki sodelujeta v projektu Odprta vrata kmetij. V njem sta bili na območju delovanja štirih LAS-ov vzpostavljeni senena in sadna veriga ter razviti programi prenosa znanja in izkušenj ter izkustvenega učenja na kmetijah z namenom ozaveščanja potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane.

Gostje okrogle mize bodo:

  • dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Tomaž Cör, vodja Kmetijske svetovalne službe, KGZS, Zavod Kranj,
  • Smiljana Vončina Slavec, vodja projektne skupine za povečanje lokalne samooskrbe,
  • Gregor Ovsenik, Kmetija Odems (senena veriga),
  • Janko Jeglič, Kmetija Matijovc (sadna veriga),
  • Tomaž Bolka, Gostilna Krištof.

Vljudno vabljeni, le skupaj lahko naredimo več
ZA POLNO GORENJSKO KOŠARICO!

Častna pokroviteljica te in še treh drugih okroglih miz, ki jih v februarju in marcu organizirajo LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem in LAS loškega pogorja, je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 28. 2. 2020.
Dodatne informacije in prijava: Damjana Peternelj, koordinatorica in moderatorka okrogle mize: M: 041/456-469, E: odprtavratakmetij@razvoj.si.

 

Pri projektu Odprta vrata kmetij  sodelujejo LAS Gorenjska košarica, LAS loškega pogorja, LAS Srce Slovenije in LAS s CILjem. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izbrane teme

Scroll to Top