ZAKLJUČENE AKTIVNOSTI PROJEKTA SODELOVANJA »POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE«

S sodelovanjem petih lokalnih akcijskih skupin smo na različne načine približali zgodovinska dejstva soške fronte in zaledja prebivalcem, turističnim delavcem in obiskovalcem.

Gorenjsko, še močneje pa dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriško in Kras ter Idrijsko-cerkljansko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče in Kras sta predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, kapele, vojaška pokopališča, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic…), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma.

Projektni partnerji BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – LAS Gorenjska košarica, LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina smo obstoječe stanje na terenu s to operacijo pomembno nadgradili in dopolnili z naslednjimi aktivnostmi:

  • območje nekdanje soške fronte smo povezali z njenim zaledjem, ki je bilo nepogrešljivo oskrbovalno območje,
  • z izvedenimi izobraževanji in ekskurzijo smo v zgodbo vključili turistične vodnike, lokalne poznavalce, druge turistične ponudnike in turistične delavce,
  • pomen dediščine prve svetovne vojne smo v okviru delavnic s predavanji strokovnjakov približali občanom – predvsem ranljivim skupinam v urbanih naseljih, ki so najbolj mejila na soško fronto,
  • za podporo promociji za mnoge občutljive tematike prve svetovne vojne smo uporabili sodobna komunikacijska orodja; izvedli smo odmevno spletno promocijo in vzpostavili spletno aplikacijo,
  • omenjene delavnice in izobraževanja smo podkrepili s promocijskim materialom, razdeljenim med vse udeležence.

Z omenjenimi aktivnostmi smo uspeli povezati urbana središča z dediščino, ki se nahaja v okolici, in to na območju, ki ga pokrivajo vsi partnerski LASi.

Vsi dogodki – predstavitve, ekskurzije in izobraževanja so bili načrtovani v jesenskem času, organizacijo pa je krojilo širjenje okužb z novim koronavirusom. Predstavitve in strokovna predavanja so bila izvedena v osnovnih šolah v Kranju in Bohinjski Bistrici, za občane pa tudi v Kranjski Gori. Na teh dogodkih smo skupaj našteli skoraj 140 prebivalcev gorenjskih krajev.

Na strokovni ekskurziji, ki smo jo nadgradili tudi z inovativnim izobraževanjem, je bil eden najpomembnejših poudarkov na povezovanju turističnih delavcev, zbirateljev in projektnih partnerjev iz celotnega območja vseh petih LASov (celoten zahodni del Slovenije). Pretok informacij je bil res velik, obenem pa je bil namen aktivnosti tudi izboljšanje predajanja informacij obiskovalcem. Pokazalo se je namreč, da več podanih informacij ne pomeni bolj kvalitetnega vodenja in ta segment se je podrobneje predstavil prav na delavnici igrifikacije, kjer so bila izdelana tudi priporočila za oblikovanje 5*, butičnih doživetij oz. produktov.

Učinkovita spletna promocija je pokazala veliko zanimanja za tematiko prve svetovne vojne. Glede na pričakovane trende potovanj smo se osredotočili na slovenske izletnike in turiste, ki so željni raziskovanj izven top destinacij. S spletno promocijo smo dosegli, da se bodo slovenski gostje pri načrtovanju prihodnjih izletov odločali tudi za območja, povezava s Potjo miru. Slovenski gostje, ki večinoma potujejo sami, v parih ali z družinami, se v manjši meri odločajo za vodene oglede. Spletna aplikacija z obogateno resničnostjo, ki predstavlja Bohinjsko Bistrico in znamenito bohinjsko progo, je prav za te goste dobrodošla popestritev ogledov in seznanitev z vsebinami, ki so mnogim premalo poznane. Aplikacija je brezplačna in zelo enostavna za uporabo, zato bo zanimiva tudi za ranljive ciljne skupine (starejše, otroke, osebe z motnjami sluha in gibalno ovirane).

S partnerskimi LASi smo si enotni, da je Pot miru, dediščino soške fronte in njeno zaledje potrebno ohranjati in povezovati tudi v prihodnje, dodatno širiti informacije in najnovejša spoznanja med prebivalci, nadgrajevati obstoječo ponudbo in oblikovati visokokakovostne produkte za obiskovalce.

Slikovni povzetek aktivnosti je na voljo na tej povezavi.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Scroll to Top