Programsko obdobje 2021 -2027

ZELENA NASELJA PO ZAKLJUČENEM PROJEKTU ŠE BOLJ ZELENA

V občinah Bled, Preddvor in Tržič so v sklopu projekta Zelena naselja v teh dneh zaključili z ozelenitvami in oživitvijo degradiranih delov naselij.

Namen projekta Zelena naselja, katerega vodilni partner je BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj,  je bil zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij. Izvedene so bile pilotne ozelenitve v treh naseljih v treh gorenjskih občinah Bled – Seliše, Preddvor – park ob gradu in Tržič – vzhodni del območja nekdanje tovarne BPT, in sicer z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Predlogi prebivalcev, zbrani v idejnih zasnovah, so bili v tem mesecu javno predstavljeni na vseh treh lokacijah in so odlična popotnica za nadaljnje urejanje in oživljanje degradiranih kotičkov gorenjskih naselij.

Prispevek, objavljen v Gorenjskem glasu dne 25. 9. 2020, si lahko preberete tukaj.

Projekt  “Zelena naselja” sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada  za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top