LAS Gorenjska košarica je v začetku avgusta dobila prve Odločbe o potrditvi projektov iz sklada EKSRP (1. javni poziv LAS). Pozitivno odločbo smo prejeli za naslednje projekte:

  • ČEBELJI PARK ANTONA JANŠE, prijavitelj Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (višina odobrenih sredstev znaša 299.554,13 €)
  • SEMENJALNICA, prijavitelj Razvojna agencija zgornje Gorenjske (višina odobrenih sredstev znaša 99.938,75 €)
  • ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI, prijavitelj BSC, d.o.o., Kranj (višina odobrenih sredstev znaša 159.997,96 €)
  • BOGASTVO NARAVE, prijavitelj BSC, d.o.o., Kranj (višina odobrenih sredstev znaša 115.700,01 €).
Scroll to Top