Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt RANE EKRANA zmagal na natečaju EU projekt, moj projekt 2023

S PROJEKTOM RANE EKRANA NAD DIGITALNO ZASVOJENOSTJO MLADINE OTROK TER DO ZMAGE NA NATEČAJU EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2023

 

Projekt Rane ekrana naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti (DZ), ki se tudi v Sloveniji hitro in vidno širi med otroci in mladimi. Projekt je razvil temeljni program preprečevanja vzrokov digitalne zasvojenosti in v tem smislu preprečevanje vzrokov in zdravljenje njenih posledic.

Po uspešno zaključenem projektu RANE EKRANA, ki je potekal v letu 2022 in 2023 in se je izvajal v okviru LAS Gorenjska košarica, na Evropskem skladu za regionalni razvoj, pristop CLLD, so partnerji projekta na čelu z Občino Tržič projekt prijavili na natečaj EU projekt, moj projekt 2023. Izbrano je bilo 12 projektov, ki so bili predstavljeni širši javnosti in vsak je glasoval za tistega, ki mu je bil najbolj všeč.

Zelo nas veseli, da so ljudje prepoznali pomembno tematiko, ki je med mladimi vse bolj pereča – digitalna zasvojenost. Projekt RANE EKRANA je s strani ljudi prejel največ glasov in tako postal Naj projekt 2023. To je seveda še dodatni zagon za nove akcije in nove pristope za reševanje te žal vse bolj aktualne teme.

Projekt RANE EKRANA je vodil Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj skupaj s partnerjema Občino Tržič in oblikovalcem Tomažem Mušičem. K projektu pa je veliko prispevala ekipa zunanjih strokovnih sodelavcev in pa predstavniki iz širokega kroga nevladnih organizacij iz Gorenjske.

V projektu so oblikovali prvi Program za preventivo pred digitalno zasvojenostjo in za pridobivanje digitalnih kompetenc (medijske zrelosti), ki ga je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Kranj in različnimi NVO na Gorenjskem, pripravil in pilotno izvedel v vseh občinah LAS Gorenjska košarica.  Preventivni program je namenjen opolnomočenju otrok in mladine za digitalno kompetenco in pridobivanje konkretnih znanj in smernic za kvalitetno življenje ter poklicno orientacijo. Program krepi ustvarjalnost, spodbuja potenciale otrok in mladine in omogoča razvoj življenjskih in socialnih spretnosti.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Operacijo Rane ekrana delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top