Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt “Spoznajmo biodiverziteto v naseljih”: Z NOVIMI INTERPRETACIJSKIMI PRISTOPI SPOZNAVAJMO BIODIVERZITETO V TREH URBANIH NASELJIH NA GORENJSKEM

V tem mesecu se je zaključil še en projekt, v katerem pozornost namenjamo ohranjanju biotske raznovrstnosti na Gorenjskem.

V projektu Spoznajmo biodiverziteto v naseljih poleg vodilnega partnerja BSC, d.o.o., Kranj sodelujejo še občine Bled, Bohinj in Naklo ter Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Namen operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biotske raznovrstnosti v naseljih.

Projektne cilje smo dosegli z novo, privlačno interpretacijo biotske raznovrstnosti v urbanih naseljih v treh gorenjskih občinah, z izvedbo delavnic v sedmih občinah in s pripravljenimi priporočili za nadaljnje ohranjanje  biotske raznovrstnosti v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Rezultat operacije – mrežo občin z razvitimi pristopi za prezentacijo biotske raznovrstnosti v naseljih, že lahko spoznavate tudi na terenu:

V okviru projekta so bile za posamezne občine oblikovane tridelne zgibanke. Ohranjanje biotske pestrosti zahteva celosten pristop, ki ni omejen na občinske meje, zato je bil izdan tudi skupen promocijski prospekt. Tiskano gradivo je na voljo na sedežu partnerjev in na spodnjih povezavah:

Prispevek si v celoti lahko preberete tukaj.

Operacija Spoznajmo biodiverziteto v naseljih se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica in je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republike Slovenije.

Lepo vabljeni na sprehod in spoznavanje biotske raznovrstnosti v urbanih naseljih Gorenjske!

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top