Programsko obdobje 2021 -2027

Stara hišna imena na Gorenjskem

Projekt raziskovanja hišnih imen je vzklil iz lokalne pobude, ki pa je glede na dobro izkušnjo in zgled prerasla v regijski projekt, ki se je  izvajal tekom celotnega prvega programskega obdobja LEADER 2007-2013 na območju celotne LAS. Projekt je bil izjemno dobro sprejet med domačini. Predvsem so pozdravili projekt, ki ohranja njihovo identiteto in hkrati krepi povezanost vaških skupnosti. Poleg tega je bila projektna tema odličen most med starimi in mladimi generacijami, saj so starejši tisti, ki hišna imena in z njimi povezane zgodbe najbolje poznajo, mlajši pa tisti, ki so to znanje od starejših črpali in ga bodo s pomočjo tega projekta obdržali ter ga prenesli na bodoče rodove. Nenazadnje je ohranjanje in krepitev nesnovne kulturne dediščine v živi rabi med ljudmi edini pravi način, ki bo to dediščino ohranil takšno, kot je bila. Projekt je vzporedno tudi pozitivno okrepil zavedanje ljudi o njihovi lokalni identiteti in njihovem lokalnem narečju, saj so bila hišna imena zbrana v pristnem domačem govoru.

Več o projektu pa najdete na spletni strani: www.hisnaimena.si.

Izbrane teme

Scroll to Top