TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER

 

 

 

 

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije: april 2022 –  maj 2023

Partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Vodomec d.o.o., Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Lokalna energetska agencija Gorenjske, Biro Bizjak, Franc Bizjak s.p.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  117.874,52 €, od tega vrednost ESPR (85 %) 93.709,77 €

Opis operacije: 

Namen operacije je v 1.fazi vzpostavitev Trajnostnega ribogojskega centra na obratu podjetja Vodomec d.o.o. v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem in  v 2. fazi projekta  ranljivim skupinam in splošni javnosti ponuditi možnost izobraževanja na področju trajnostne akvakulture z manjšim vplivom na okolje in biodiverziteto ter jim predstaviti pomembnost trajnostne in družbeno enakopravne zdrave prehrane in uživanja sladkovodnih rib.

Cilji operacije:

 • Pridobitev stalnega praktičnega izobraževalnega poligona trajnostnega ribogojstva preko vzpostavitve trajnostnega ribogojskega centra, kjer bo na voljo ogled dobre prakse trajnostne vzreje in predelave šarenke.
 • Vzpostavitev primera dobre prakse manjšega ribogojnega obrata, kateri sam po sebi praktično ne obremenjuje okolja, s postavitvijo e-polnilnice in medovitega vrta pa kljub temu pomembno prispeva k splošnem ozaveščanju o pomenu ohranjanja okolja.
 • Dvigniti raven znanja ribogojcev o pomenu trajnostne proizvodnje in predelave postrvi.
 • Dvigniti raven znanja ranljivih skupini o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib).
 • Dvigniti raven splošno javnost o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib).
 • Dvigniti raven znanja splošne javnosti o pomenu uživanja lokalne trajnostne prehrane (slakovodnih rib).

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Investicije v samooskrbno sončno elektrarno, polnilnico, dehidrator in opremo za izvedbo delavnic, ter hotelov za žuželke in informacijskih tabe
 • Izvedba preliminarnih energetskih pregledov ribogojnic
 • Usposabljanje strokovne javnosti s prikazom dobre praks
 • Terenske izobraževalne delavnice
 • Promocija operacije

Rezultat operacije:

 • Znižan ogljični odtis proizvodnje in predelave rib zaradi vzpostavitve samooskrbne sončne elektrarne, ter nakupa dehidratorja odpadkov.
 • Ohranitev oz. potencialno povečanje biodiverzitete z zasaditvijo primernih rastlin in postavitvijo hotela za žuželke.
 • Usposobitev 5-ih ribogojcev iz območja LAS-a Gorenjska košarica iz področja trajnostne proizvodnje in predelave rib.
 • Izdelava 6-ih elaboratov energetske porabe in rabe vode na ribogojnicah
 • Izobraziti 10 mladih in 10 starostnikov o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib), tudi z vidika ohranjanja biodiverzitete.
 • Izobraziti 20 prebivalcev o pomenu trajnostne proizvodnje postrvi in pomenu zdrave prehrane (predvsem sladkovodnih rib), tudi z vidika ohranjanja biodiverzitete.
 • Motivirati in usposobiti 20 prebivalcev za uživanja lokalne trajnostne prehrane (slakovodnih rib) preko usposobitve za čiščenje in predelavo slakovodnih rib.

Veselimo se, da vam lahko predstavimo dosežke našega projekta! Za podrobnejše informacije o rezultatih in uspehih, ki smo jih dosegli, kliknite na spodnjo povezavo: S projektom TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER ZA zmanjšanje energetske porabe in ogljičnega odtisa ter ohranjanje biodiverzitete.

Koristne povezave:

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR

Scroll to Top