Programsko obdobje 2021 -2027

Delavnica o pomenu zdravih tal v ekološkem kmetijstvu

Vabilo na delavnico o pomenu zdravih tal v ekološkem kmetijstvu

V sklopu CLLD operacije VERIGA EKOSEMEN, vas vabimo na delavnico za pridelovalce (vpliv na strategijo od vil do vilic) s poudarkom na zdravih tleh, biodiverzitetnih mešanicah, ekološki pridelavi, predelavi in ekološkem semenarstvu.  Delavnica bo potekala v sredo, 31. 1. 2024 ob 9. uri v ČRICG Lesce (Rožna dolina 50a).

Obvezne prijave: PRIJAVA

Več informacij najdete v vabilu.

 

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top