Z zaključnim dogodkom končane aktivnosti v projektu Bogastvo narave

Uspešno je zaključen projekt Bogastvo narave, namenjen interpretaciji naravne dediščine. BSC, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, CTRP Kranj in KGZS -Kmetijsko gozdarski zavod Kranj so izvajali aktivnosti v skupni vrednosti dobrih 115.000 € CLLD sredstev, največja pridobitev pa je Vstopna informacijska točka Dovžanova soteska.

Scroll to Top