S projektom Pametna osvetlitev za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja na podeželju

PROJEKT PAMETNA OSVETLITEV

 

V projektu Pametna osvetlitev, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so sodelovali BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj kot vodilni partner, Mestna občina Kranj, občina Naklo, Cerklje na Gorenjskem in Kranjska Gora. Projekt je v prvi vrsti namenjen vzpostavitvi inovativnega pristopa za pametno osvetljevanje na podeželju na območju LAS Gorenjska košarica, za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter za varovanje okolja.

S sodelovanjem štirih občin pri izvedbi naložb v pametno osvetljevanje ter pripravljenim poročilom za ukrepe pametnega osvetljevanja bomo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja ter povečanju zavedanja deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij, podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v   zmanjšanju emisij  CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjeni biodiverziteti. 

Pristop za razvoj pametnega osvetljevanja na pilotnem območju podeželja 4  občin,  smo dosegli s postavljenim sodobnim solarnim sistemom javne razsvetljave v naselju Ambrož pod Krvavcem, z zamenjavo potratnih svetilk na območju Mestne občine Kranj in občine Kranjska Gora ter z nadgrajenim sistemom pametnega upravljanja osvetljevanja na športnem igrišču v Spodnjih Dupljah, ki bo zagotovilo zadostno in hkrati racionalno osvetlitev, kar bo prispevalo k varovanju okolja.

Pametna osvetlitev v Mestni občini Kranj

Občina je s projektom zagotovila menjavo osemdesetih obstoječih svetil (v naseljih Besnica, Golnik, Bitnje in Žabnica) z ustreznejšimi, za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja in s tem zmanjševanje emisij CO2, posledično pa pozitivno vplivati na varstvo okolja, ohranitev biodiverzitete in na smo kvalitetno življenje v teh naseljih. Z naložbo Mestna občina Kranj uresničuje cilje svoje zelene in podnebno nevtralne politike h kateri se je zavezala tudi s pristopom k Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. 

Pametna osvetlitev v občini Cerklje na Gorenjskem

Pomena svetlobnega onesnaževanja in njegovega omejevanja se v Občini Cerklje na Gorenjskem dobro zavedajo, še posebej v občutljivem naravnem okolju hribov, v območju pod Krvavcem. Že vrsto let si prizadevajo za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti preko zamenjave svetil javne razsvetljave z energetsko varčnejšimi. Ukrepanje občin na področju zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja je zapisano tudi v lokalnih energetskih načrtih.

Svetlobno onesnaževanje je stranski učinek industrijske civilizacije in pomeni vnos umetne svetlobe v okolje, kar povzroči povečanje naravne osvetljenosti okolja. Med drugi povzroča zdravstvene težave, moti astronomska opazovanja, trati energijo in moti ekološke sisteme. Medtem ko je umetna svetloba v nočnem času v določeni meri potrebna za varnost, pa v nekaterih okoljih ni potrebna.
Naravni ritem dneva in noči je nujno potreben za normalno delovanje večine živega sveta. Prekomerna umetna svetloba v nočnem času v nekaterih ekosistemih že resno ogroža posamezne vrste. Naravni bioritem dneva in noči je izrednega pomena tudi za človekovo zdravje. Naravno nočno nebo pa je tudi naša skupna naravna in kulturna dediščina, in njegovo opazovanje ter doživljanje je pravica vsakega posameznika.

V Občini Cerklje na Gorenjskem so izbrali postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave ob cestni povezavi Grad – Jezerca (Krvavec) 8 novih solarnih svetilk. Svetilke so postavljene na lokacijah, kjer je njihova prisotnost izboljšala tudi prometno varnost.

Uvajanje pametne osvetlitve v občini Naklo

Občina Naklo je na pobudo prizadevnih športnih delavcev pristopila k obnovi, predvsem pa posodobitvi razsvetljave na športnem igrišču Duplje. Uspešno so zaključili projekt obnove razsvetljave s sodobno in varčno LED tehnologijo, ki omogoča optimalno delovanje s čim manj porabljene energije. Projekt, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sklad EKSRP), pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je tako zaključen in mladi, pa tudi starejši ljubitelji rokometa tudi v dolgih jesenskih, zimskih in pomladnih večerih lahko varno igrajo rokomet in izvajajo rekreacijo. Na obnovljene drogove so namestili nove, sodobne in pametne led reflektorje. Svetilnost se lahko nastavlja na različne stopnje in sicer na 30, 70 ali 100% moči. Ob maksimalni obremenitvi je poraba električne energije manjša od 1 kW. Krmiljenje se lahko upravlja na daljavo s pomočjo aplikacije na mobilnih telefonih. Dupljanski športniki bodo lahko uživali ob prijetni rekreaciji!

Pametna osvetlitev v občini Kranjska Gora

Projekt Pametna osvetlitev je Občino Kranjska Gora še za korak približal cilju, ki so si ga s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom v občini zadali. 

Svetlobno onesnaževanje so zmanjšali z menjavo svetil za t.i. pametna svetila, katerih moč osvetljevanja se v nočnih urah zniža na minimum. Obnovili so tri odseke javne razsvetljave in sicer na območju jezera Jasna, v centru Kranjske Gore in v parku v Mojstrani. Na vseh lokacija so zamenjali staro napeljavo s svetili, ki niso v skladu z zakonodajo. Jezero Jasna se nahaja na vplivnem območju, ob robu TNP-ja in je posledično vpliv javne razsvetljave opazen tudi v TNP-ju. Z zamenjavo potratnih svetil za t.i. pametna svetila se je posledično zmanjšala svetlobna onesnaženost tudi v Triglavskem narodnem parku.

Operacijo Pametna osvetlitev delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top