Večer EKO okusov Slovenije

Projekt sodelovanja EKO OKUSI SLOVENIJE in Večer EKO OKUSOV

Na gradu Rajhenburg se je v sredo, 25. oktobra odvil Večer EKO okusov Slovenije, kjer je moči združilo sedem slovenskih vrhunskih kuharjev. Postregli so jedi z lokalnimi ekološkimi surovinami v spremljavi slovenskih ekoloških vin. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi knjiga receptov »EKO Okusi Slovenije«, ki je na voljo tudi na tej povezavi.

Večer se je odvijal v okviru projekta sodelovanja LAS »EKO Okusi Slovenije«, ki združuje 20 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.

Na Večeru EKO okusov Slovenije so se predstavili kuharji naslednjih restavracij: Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Ošterija Debeluh, Gostilna Repovž, Hiša Linhart, Gostilna Rajh, Restavracija Kodila in Restavracija A3.

Knjiga predstavlja ekološke kmetije, ekološke trgovine in vrhunske kulinarične ustvarjalce ter skrbno izbrane lokalne ekološke surovine iz katerih je moč pričarati vrhunske jedi. Predstavljen je nabor ekoloških surovin in njihova uporaba, tako v vrhunski kulinariki, kot v vsakdanji kuhinji. V knjigi je predstavljenih vseh pet sodelujočih območij (LAS Posavje, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020 in hrvaški LAS Južna Istra) in vsako območje nosi posebne značilnosti in tipična lokalna ekološka živila. Na območju LAS Gorenjska košarica se je predstavil vrhunskih chef Uroš Štefelin iz Hiše Linhart, partnerji ki sodelujejo v projektu na območju LAS pa so: Javni zavod za turizem Radovljica, Ekološka kmetija Vegerila in Klasa d.o.o. – trgovina Dobra misel.

Dogodek je potekal v okviru projekta sodelovanja LAS »EKO Okusi Slovenije«, ki se izvaja od  oktobra 2022,  z njim  pa se uresničujejo cilji EU Strategije »od vil do vilic« in Strategij lokalnega razvoja na območju sodelujočih štirih slovenskih in enega hrvaškega LAS. Navedeni projekt je bil za sofinanciranje odobren junija 2022 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER.

Namen projekta »EKO Okusi Slovenije« je povezovanje ključnih deležnikov: ekoloških kmetij, trgovin s ponudbo ekoloških surovin, ponudnikov vrhunske kulinarike in nosilcev regionalnega razvoja in turizma, ki nudijo podporno okolje. Ekološka živila predstavljajo najkvalitetnejšo surovino za vrhunsko kulinariko. A vendar, so le-te v mnogih primerih premalo vključene v kulinarično ponudbo.  Povezovanje ekoloških kmetij z ekološkimi trgovinami in vrhunskimi kuharji je ključnega pomena, saj omogoča povečanje potrošnje lokalnih ekoloških živil, ohranja tradicionalne jedi in jih plemeniti z modernim pristopom, hkrati pa trajnostno skrajšuje dobavne verige, prispeva k oblikovanju novih tržnih poti ter krepi prepoznavnost in pomembnost najboljših slovenskih surovin.

Z ekološkim kmetovanjem vsi deležniki pomembno prispevajo k doseganju okoljske trajnosti, saj gre za način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane, pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Bodimo ponosni in srečni, da lahko jemo kvalitetno, zdravo in najboljše, kar ponuja slovensko podeželje!

Namen projekta je povečanje prepoznavnost ekoloških kmetij in zanimanje za slovenske kulinarične jedi iz ekoloških surovin. 

V sklopu projekta so že bile in še bodo izvedene številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji uporabi lokalnih ekoloških surovin: od nakupa opreme in tehnoloških nadgradenj ekoloških kmetij, nabora ekoloških kmetovalcev, vzpostavitev registra eko kmetij, razvoja kulinaričnih jedi in receptov do razvoja novih kulinaričnih doživetij, različnih dogodkov, delavnic in obiskov dobrih praks.

V projekt je povezanih 20 projektnih partnerjev: Vodilni partner:  LAS Posavje – VP RRA Posavje

Partnerji: Center za podjetništvo in turizem Krško, Mestna občina Krško, Kmetija Repovž, Jože Repovž, Kmetija Omerzu, Manca Omerzu, Evrosad d.o.o. Krško, Debeluh d.o.o., LAS Vipavska dolina – VP ROD Ajdovščina, Kmetija Kristjan Vidmar, Okusi, gostinstvo in turizem , d.o.o., LAS Gorenjska košarica – VP BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Kmetija Vegerila, Klasa d.o.o., LAS Goričko 2020 – VP Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci, Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci (zasebni zavod), Pribinovina d.o.o., Kodila d.o.o., Tanja Pinterič s. p. P.E. Gostilna Rajhin LAG Južna Istra

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top