Projekt MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV za rekreacijo in medgeneracijsko druženje

PROJEKT MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV 

 

Živimo v časih, ki jih narekuje hiter tempo življenja, svoje pa je doprinesla tudi digitalizacija večine procesov na vseh ravneh našega življenja (služba, šole, zdravstvo…). Zelo veliko breme in digitalni pritisk doživljajo otroci in mladina, ki so bili predvsem zaradi pandemije COVID19 praktično čez noč prisiljeni preiti na digitalni način komuniciranja in šolanja na daljavo. Negativne posledice te situacije se kažejo predvsem pri zmanjšani fizični aktivnosti mladine.

V skladu s cilji projekta Medgeneracijski živžav in veliko vlogo zdravega in aktivnega načina življenja je zelo pomembno, da ima lokalna skupnost zadostne možnosti in pogoje za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Otroška igrišča, kolesarske poti in vadbeni parki predstavljajo osnovo in ustvarjajo pogoje za aktiven življenjski slog v lokalnem okolju posameznika. Z dostopnostjo in bližino aktivnih točk na podeželju se ustvarjajo dobri pogoji za vadbo in druženje vseh ranljivih skupin prebivalstva, od najmlajših do najstarejših.

V projektu se je postavilo in uredilo šest kolesarskih postajališč na območju občine Bled, devet medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov v šestih občinah LAS Gorenjska košarica (Bohinj, Gorje, Jesenice, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica in Šenčur) ter postajališče v Rekreacijskem parku Završnica.

Trenutno se izvajajo otvoritvene animacije na posamezni lokaciji s športno-gibalno aktivnostjo in rdečo nitjo, ki jo predstavlja določena točka, oblikovana pa bodo tudi priporočila za zagon aktivnosti ter smernice za promocijo.

Projekt Medgeneracijski živ žav delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top