Projekt ŽIVA DEDIŠČINA – za oživljena vaška jedra, doživete kulturne poti in prebujeno naravno dediščino

Le zavedanje, da živimo, delujemo ali obiskujemo stara gorenjska podeželska naselja in okolico z bogato dediščino, ni dovolj za ohranitev krajine; potrebna je reaktivacija prostora, ureditev in prenova objektov in poti, s pomočjo katerih bo lahko zainteresirana javnost spoznavala krajino, prepoznala pomen ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in okolja ter vzdržnega razvoja naselij in dejavnosti.

Scroll to Top