MREŽA VODNIH POTI V KSA, dva nova izobraževalno promocijska filma

MREŽA VODNIH POTI V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH, dva nova promocijsko izobraževalna filma V okviru projekta sodelovanja MREŽA VODNIH POTI v Kamniško-Savinjskih Alpah sta nastala dva tematska, izobraževalno promocijska filma: Naravne vode v KSA, izviri pitne vode so naše bogastvo in je

SREČNO 2022

Za LAS Gorenjska košarica in štirinajst občin z območja LAS, kjer so se letos izvajali projekti, sofinancirani s CLLD sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), je še eno pestro in

Scroll to Top