Projekt MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV za rekreacijo in medgeneracijsko druženje

Otroška igrišča, kolesarske poti in vadbeni parki predstavljajo osnovo in ustvarjajo pogoje za aktiven življenjski slog v lokalnem okolju posameznika. Skozi projekt se z dostopnostjo in bližino aktivnih točk na podeželju ustvarjajo dobri pogoji za vadbo in druženje vseh ranljivih skupin prebivalstva, od najmlajših do najstarejših.

Projekt ŽIVA DEDIŠČINA – za oživljena vaška jedra, doživete kulturne poti in prebujeno naravno dediščino

Le zavedanje, da živimo, delujemo ali obiskujemo stara gorenjska podeželska naselja in okolico z bogato dediščino, ni dovolj za ohranitev krajine; potrebna je reaktivacija prostora, ureditev in prenova objektov in poti, s pomočjo katerih bo lahko zainteresirana javnost spoznavala krajino, prepoznala pomen ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in okolja ter vzdržnega razvoja naselij in dejavnosti.

Scroll to Top